Odpust za zmarłych przez cały miesiąc

Również w tym roku, ze względu na przedłużającą się pandemię, odpust zupełny za zmarłych będzie można uzyskać nie tylko w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych, ale przez cały listopad.

Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych:

    • Nawiedzenie kościoła, kaplicy lub cmentarza
    • Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji - zyskuje się odpust cząstkowy).
    • Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna.
    • Przyjęcie Komunii świętej.
    • Odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario") w intencjach Ojca Świętego1.

Ewentualna spowiedź, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą związany jest odpust; między tymi elementami musi jednak istnieć związek.

Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża - tylko jeden odpust zupełny.

Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych (niekoniecznie muszą być to osoby nam znane, nie musimy wymieniać konkretnego imienia - wystarczy ofiarować odpust w intencji osoby zmarłej, która tego odpustu potrzebuje).

1. Tegoroczna intencja listopadowa: Osoby cierpiące na depresję. Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie. 

Źródła: vaticannews, Kai
Papieska intencja na listopad

Papieska intencja na listopad

Módlmy się za osoby cierpiące z powodu depresji

Przeczytaj więcej
Odpust za zmarłych przez cały miesiąc

Odpust za zmarłych przez cały miesiąc

Również w tym roku, ze względu na przedłużającą się pandemię, odpust zupełny za zmarłych będzie można uzyskać nie tylko...

Przeczytaj więcej
List pasterski Konferencji Episkopatu Krajów Nordyckich

List pasterski Konferencji Episkopatu Krajów Nordyckich

Synod - podążać wspólną drogą do jednego celu. 

Przeczytaj więcej