Odpust za zmarłych przez cały miesiąc

Również w tym roku, ze względu na przedłużającą się pandemię, odpust zupełny za zmarłych będzie można uzyskać nie tylko w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych, ale przez cały listopad.

Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych:

    • Nawiedzenie kościoła, kaplicy lub cmentarza
    • Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji - zyskuje się odpust cząstkowy).
    • Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna.
    • Przyjęcie Komunii świętej.
    • Odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario") w intencjach Ojca Świętego1.

Ewentualna spowiedź, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą związany jest odpust; między tymi elementami musi jednak istnieć związek.

Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża - tylko jeden odpust zupełny.

Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych (niekoniecznie muszą być to osoby nam znane, nie musimy wymieniać konkretnego imienia - wystarczy ofiarować odpust w intencji osoby zmarłej, która tego odpustu potrzebuje).

1. Tegoroczna intencja listopadowa: Osoby cierpiące na depresję. Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie. 

Źródła: vaticannews, Kai

Wydarzenia

W sobotę, 4 grudnia o godz. 19:00 rozpoczniemy Msze Roratnie.

Serdecznie zapraszam dzieci dla których przygotowaliśmy z katechetami pogadanki oraz dorosłych, dla których przewidziane jest tematyczne kazanie.

Parafia

Sakramenty

Sakramenty

Z przebitego boku Chrystusa biorą początek sakramenty Kościoła - czytamy w zachowanej homilii...

Dowiedz się więcej
Dzieci

Dzieci

Obowiązek wychowania dzieci w wierze spoczywa przede wszystkim na rodzicach. W tym wysiłku...

Dowiedz się więcej
Młodzież

Młodzież

Duszpasterstwo towarzyszy młodzieży w okresie ich wzrostu.

Dowiedz się więcej
Ogłoszenia

Ogłoszenia

Dyżur sprzątania kościoła

Nasza świątynia jest wolontaryjnie sprzątana przez poszczególne grupy narodowe. Uprzejmie proszę o zgłaszanie się do mnie chętnych parafian z grupy polskiej. ks. Adam