Papieska intencja na sierpień

Handlowcy, rzemieślnicy, wywożący odpady, transportowcy i wielu innych. Nie figurują na listach najbogatszych i najpotężniejszych, ale mimo trudności tworzą miejsca pracy, biorą społeczną odpowiedzialność. To przedsiębiorcy, którzy inwestują w dobro wspólne, zamiast ukrywać swoje dochody w rajach podatkowych. Wszyscy oni angażują swoje zdolności i talenty, aby zmieniać świat oddolnie, to właśnie stamtąd pochodzi największa kreatywność. Z odwagą, z wysiłkiem i poświęceniem inwestują w życie, generują bogactwo, możliwości i miejsca pracy.

Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, ciężko doświadczeni przez kryzys gospodarczy i społeczny, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności, służąc społecznościom, w których żyją.

Franciszek

Kalendarz katechezy 2022/23

Kalendarz katechezy 2022/23

Został zatwierdzony przez ks. proboszcza terminarz katechezy w j. polskim. Podział na grupy i godziny zajęć zostaną...

Przeczytaj więcej
Papieska intencja na wrzesień

Papieska intencja na wrzesień

O zniesienie kary śmierci

Przeczytaj więcej
Papieska intencja na sierpień

Papieska intencja na sierpień

Za małych i średnich przedsiębiorców

Przeczytaj więcej