Papieska intencja na wrzesień

Każdego dnia coraz więcej ludzi na całym świecie mówi NIE karze śmierci. Dla Kościoła jest to znak nadziei.
Z prawnego punktu widzenia nie jest ona potrzebna. Społeczeństwo może skutecznie karać za przestępstwa bez definitywnego pozbawienia sprawcy możliwości zadośćuczynienia. W każdym wyroku powinno być zawsze okienko nadziei. 
Kara śmierci nie oddaje sprawiedliwości ofiarom, ale zachęca do zemsty. Nie daje żadnej możliwości naprawienia ewentualnej pomyłki sądowej.
Z drugiej strony, z moralnego punktu widzenia, kara śmierci jest nieadekwatna; niszczy najważniejszy dar, jaki otrzymaliśmy, życie. Nie zapominajmy, że do ostatniej chwili człowiek może się nawrócić i zmienić. 
W świetle Ewangelii kara śmierci jest niedopuszczalna. Przykazanie «nie zabijaj» odnosi się zarówno do niewinnych, jak i do winnych. Dlatego wzywam wszystkich ludzi dobrej woli do mobilizacji na rzecz zniesienia kary śmierci na całym świecie.

Módlmy się, aby kara śmierci, która niszczy nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w prawodawstwach wszystkich krajów świata.

pp. Franciszek

Kalendarz katechezy 2022/23

Kalendarz katechezy 2022/23

Został zatwierdzony przez ks. proboszcza terminarz katechezy w j. polskim. Podział na grupy i godziny zajęć zostaną...

Przeczytaj więcej
Papieska intencja na wrzesień

Papieska intencja na wrzesień

O zniesienie kary śmierci

Przeczytaj więcej
Papieska intencja na sierpień

Papieska intencja na sierpień

Za małych i średnich przedsiębiorców

Przeczytaj więcej