Papieska intencja na wrzesień

Każdego dnia coraz więcej ludzi na całym świecie mówi NIE karze śmierci. Dla Kościoła jest to znak nadziei.
Z prawnego punktu widzenia nie jest ona potrzebna. Społeczeństwo może skutecznie karać za przestępstwa bez definitywnego pozbawienia sprawcy możliwości zadośćuczynienia. W każdym wyroku powinno być zawsze okienko nadziei. 
Kara śmierci nie oddaje sprawiedliwości ofiarom, ale zachęca do zemsty. Nie daje żadnej możliwości naprawienia ewentualnej pomyłki sądowej.
Z drugiej strony, z moralnego punktu widzenia, kara śmierci jest nieadekwatna; niszczy najważniejszy dar, jaki otrzymaliśmy, życie. Nie zapominajmy, że do ostatniej chwili człowiek może się nawrócić i zmienić. 
W świetle Ewangelii kara śmierci jest niedopuszczalna. Przykazanie «nie zabijaj» odnosi się zarówno do niewinnych, jak i do winnych. Dlatego wzywam wszystkich ludzi dobrej woli do mobilizacji na rzecz zniesienia kary śmierci na całym świecie.

Módlmy się, aby kara śmierci, która niszczy nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w prawodawstwach wszystkich krajów świata.

pp. Franciszek

Wydarzenia

Katecheza dzieci

W sobotę 22 października odbędzie się katecheza dzieci przygotowujących się do I Komunii. Całość uczestników podzielana jest na grupy mające zajęcia w wyznaczonych salach rano (9:30 - 11:00) oraz po południu (12:00 - 13:30). TUTAJ sprawdzisz w której grupie jest Twoje dziecko.

O godzinie 11:00 odbędzie się Msza Św. na którą zaproszone są wszystkie dzieci, również te, które nie uczestniczą w katechezie.

Terminarz zajęć katechetycznych

Został zatwierdzony terminarz zajęć z katechezy w j. polskim. TUTAJ znajdziesz dni, w których będą odbywały się zajęcia.

 

ks. Adam Wróblewski

Parafia

Sakramenty

Sakramenty

Z przebitego boku Chrystusa biorą początek sakramenty Kościoła - czytamy w zachowanej homilii...

Dowiedz się więcej
Dzieci

Dzieci

Obowiązek wychowania dzieci w wierze spoczywa przede wszystkim na rodzicach. W tym wysiłku...

Dowiedz się więcej
Młodzież

Młodzież

Duszpasterstwo towarzyszy młodzieży w okresie ich wzrostu.

Dowiedz się więcej
Ogłoszenia

Ogłoszenia

Msze dla dzieci

Od 22 października ruszają Msze Św. dla dzieci. Są one wpisane w program katechezy dzieci przygotowujących się do I Komunii ale zapraszam wszystkie dzieci tak starsze jak i młodsze. Sobota, 22 października, godz 11:00.

PIerwsze spotkanie kandydatów do bierzmowania 

Serdecznie zapraszam kandydatów do bierzmowania wraz z rodzicem/rodzicami na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w sobotę, 24 września, o godzinie 10:00 - grupy pierwszego roku (Bierzmowanie 2024), o godzinie 11:30 - grupy drugiego roku (Bierzmowanie 2023). Lista przyjętych uczestników.

Rozpoczęcie katechezy

Nabór na tegoroczną katechezę został zakończony. Został zatwierdzony kalendarz (sprawdź terminy). W nadchodzącym tygodniu nastąpi podział na grupy oraz zostaną wysłane mejle z określoną godziną zajęć danej grupy. Informacje te pojawią się również na stronie internetowej w dziale dzieci / młodzież.

Po katechezie chętne dzieci mogą kontynuować zajęcia językowe i inne w ramach polskiej szkoły sobotniej. 

ks. Adam Wróblewski C.PP.S