Papieska intencja na maj

Ruchy kościelne są darem, są bogactwem w Kościele - to wy!

Ruchy odnawiają Kościół dzięki swojej zdolności do dialogu w służbie misji ewangelizacyjnej.

Codziennie na nowo odkrywają w swoim charyzmacie nowe sposoby ukazywania atrakcyjności i nowości Ewangelii.

Jak to robią? Mówiąc różnymi językami, wydają się różnymi, jednak to kreatywność tworzy te różnice. Ale zawsze rozumiejąc się wzajemnie oraz dając się zrozumieć. 
I działając w służbie biskupów i parafii, aby uniknąć pokusy wycofania się do wewnątrz, co może być zagrożeniem, nieprawdaż?

Pozostawać zawsze w ruchu, odpowiadając na impulsy Ducha Świętego, na wyzwania, na zmiany dzisiejszego świata. Trwajcie w harmonii Kościoła, bo harmonia jest darem Ducha Świętego. 

Módlmy się, aby ruchy i wspólnoty kościelne odkrywały każdego dnia na nowo swoją misję, misję ewangelizacyjną, i aby oddawały własne charyzmaty na służbę potrzebom świata. W służbie.

Franciszek

Wydarzenia

Parafia

Sakramenty

Sakramenty

Z przebitego boku Chrystusa biorą początek sakramenty Kościoła - czytamy w zachowanej homilii...

Dowiedz się więcej
Dzieci

Dzieci

Obowiązek wychowania dzieci w wierze spoczywa przede wszystkim na rodzicach. W tym wysiłku...

Dowiedz się więcej
Młodzież

Młodzież

Duszpasterstwo towarzyszy młodzieży w okresie ich wzrostu.

Dowiedz się więcej
Kongsberg

Kongsberg

Duszpasterstwo polskie działa również przy parafii św. Barbary w Kongsberg'u (St. Barbara...

Dowiedz się więcej
Ogłoszenia

Ogłoszenia