Stałe msze święte w j. polskim

Niedziela

9:00 (z wyjątkiem lipca)

16:00 (z wyjątkiem lipca)

18:00 (w lipcu)

Sobota 

19:00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia)

Piątek 

19:30 (pierwsze piątki miesiąca, z wyjątkiem lipca i sierpnia)