X Światowe spotkanie rodzin w Rzymie

X Światowe spotkanie rodzin w Rzymie

Dzięki staraniom Państwa Anny i Tadeusza Burzyńskich  z Rzymu uzyskaliśmy dodatkowe wejściówki dla środowiska polonijnego na  X Światowe Spotkanie Rodzin, które odbędzie się w Rzymie, w dniach 22 - 26 czerwca.

Ze względu na konieczność  załatwiania spraw organizacyjnych prosimy o możliwie szybką decyzję i przesłanie zgłoszeń osób, które chciałyby wziąć udział w tym spotkaniu.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia w dokumencie poniżej.

Program X Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie 2022

Co wniosły rekolekcje?

Będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielisz się 

  1. Jak rekolekcje wpłynęły na Twoje postrzeganie sakramentu małżeństwa (również w jego wymiarze seksualnym)?
  2. Do jakich zmian zainspirowały (decyzje, postanowienia)?
  3. Co utrudniało pełne uczestnictwo w programie?
  4. Czy chcecie jako małżeństwo uczestniczyć w spotkaniach odbywających się przy parafii?

Odpowiedz przez formularz kontaktowy.

br. Ksawery Knotz OFMCap.

br. Ksawery Knotz OFMCap.

(ur. 1965 r.) jest kapłanem Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, doktorem teologii, rekolekcjonistą, duszpasterzem małżeństw.

Studiował na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie, we Fryburgu i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był m.in. duszpasterzem akademickim, prowadził grupę Odnowy w Duchu Świętym i wspólnotę neokatechumenalną.

Jest wykładowcą teologii pastoralnej w WSD Braci Mniejszych Kapucynów. Pełni również funkcję wikarego wspólnoty Domu Rekolekcyjnego w Skomielnej Czarnej. Prowadzi liczne rekolekcje dla małżeństw. Jest asystentem kościelnym Komunii Małżeństw oraz członkiem Zespołu Laboratorium WIĘZI.

Autor książek: „Akt małżeński – szansa spotkania z Bogiem i współmałżonkiem” (2001), „Seks jakiego nie znacie” (2009), „Nie bójcie się seksu” (2009), „Seks jest boski” (2010), „Zaślubiny w Bogu mężczyzny i kobiety” (2015), „Obudzić sakrament małżeństwa” (2018).

Redaktor naczelny portalu Szansa Spotkania.

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksawery_Knotz

Program rekolekcji

Piątek

19.30 Konferencja - Jak działa Bóg na na mocy sakramentu małżeństwa? Związek Boga z seksem. (w kościele)

20.30 Adoracja z medytacją i dialogiem (ta część jest dla par które będą uczestniczyć w całym programie)

Sobota

10.00 medytacja / konferencja - celebracja aktu małżeńskiego (w kościele)

11.00 kawa (sala parafialna pod kościołem)

12:00 – 13:00 spotkania w grupach

(przerwa obiadowa)


18.00 medytacja/konferencja - trudności czasu płodnego i niepłodnego (w kościele)

19:00 Msza z homilią - rewolucja seksualna kazania na górze (w kościele)

20.00-21.00 spotkanie w grupach / dialog małżeński (sale parafialne)

Niedziela

09.00 Eucharystia z homilią

Pary kontynuujące program przychodzą do sali parafialnej na godz. 10.00:

10.00 konferencja - droga do czystości (sala parafialna)

11.00 - 12.00 - spotkania w grupach

(przerwa obiadowa)

15.00 – konferencja: podejście do grzechów seksualnych (w kościele)

16.00 - 17.00 - spotkanie w grupach

16.00 Eucharystia z homilią (w kościele)

17.00 kawa parafialna

17.30 - dopowiedzenia i odpowiedzi na pytania (sala parafialna)


Części w kolorze niebieskim są dla małżonków / narzeczonych