Betlejemskie Światło Pokoju

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU
Polskie Harcerstwo w Norwegii, KFUK-KFUM-speiderne

Historia
Akcja “Betlejemskie światło Pokoju" została zorganizowana po raz pierwszy w 1986 roku w Linz-u, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nazywała się wtedy “Światło w ciemności" i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji (szpitale, sierocińce, urzędy), aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.

Misja
“Betlejemskie Światło Pokoju” jest symbolem pokoju, wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi i narodów, jest znakiem nadziei życia pozbawionego konfliktów i waśni. My harcerze, działając w swoim mieście, regionie, najbliższej okolicy, pokazujemy, co oznacza niesienie pokoju, szerzymy ideę braterstwa, pełnimy służbę i staramy się zostawić ten świat trochę lepszym niż go zastaliśmy.

Wędrówka
W Europie droga Światła rozpoczyna się w Wiedniu, gdzie podczas ekumenicznej uroczystości przedstawiciele wielu skautowskich organizacji odbierają Betlejemskie Światło Pokoju. Wędruje ono przez europejskie państwa, ale trafia również za ocean. Do Polski światło przynoszone jest ze Słowacji,  do Norwegii ze Szwecji. 

W okresie przedświątecznym skauci i harcerze dzielą się Światłem z całym światem!

Co dalej?
Od momentu, w którym Betlejemskie Światło Pokoju pojawi się u Ciebie w domu staraj się utrzymać nieprzerwany płomień, aż do Wigilii Bożego Narodzenia. W tym czasie podziel się Światłem ze swoimi bliskimi, sąsiadami, przyjaciółmi. W dniu Wigilii zapal świece na stole podczas wieczerzy właśnie Betlejemskim Światłem Pokoju i bądź pewny, że właśnie tak zrobią miliony ludzi na całym świecie, do których dotarł Ogień z Betlejem i którym idea pokoju na świecie jest bliska. Postaraj się również, podobnie jak Polscy Harcerze w Norwegii, o wykonanie jednego dobrego uczynku każdego dnia od momentu kiedy Światło Pokoju zagości w Twoim domu.

Źródło: www.polsk-speiding.no