Być może na któreś z nurtujących Cię pytań zajdziesz odpowiedź w tym dziale?

Jeżeli nie, zadaj je poprzez formularz kontaktowy. Nasza baza pytań jest rozwijana, zaglądaj tu czasem.

Jaki jest mój kościelny status podczas pobytu w Norwegii?

Zgodnie z prawem kościelnym, każdy, kto przebywa powyżej trzech miesięcy w jakimś miejscu przynależy do tamtejszej wspólnoty parafialnej. Dlatego też dobrze jest po przybyciu do Norwegii zorientować się do której parafii się terytorialnie przynależy. Pewną pomoc w odnalezieniu parafii może stanowić link:  Kody pocztowe parafii katolickich.

Jeżeli masz pozwolenie na pobyt, pracujesz, masz nr personalny ( a co za tym idzie odprowadzasz podatki) nie zapomnij zarejestrować się w Kościele Katolickim w Norwegii.

Dlaczego powinienem zarejestrować się w Kościele Katolickim w Norwegii?

Każdy obywatel odprowadza podatek, z którego część jest przeznaczana na związek wyznaniowy. Ponieważ Norwegia jest krajem protestanckim automatycznie pieniądze te księgowane są na rzecz Kościoła Norweskiego. Poprzez Twoją rejestrację w Kościele Katolickim w Norwegii zostaniesz wpisany do ewidencji Kościoła Katolickiego danej diecezji (w naszym przypadku diec. Oslo) oraz wesprzesz finansowo swój związek wyznaniowy. Rejestracja w kościele ma również swoje znaczenie w sytuacji nieoczekiwanego wypadku (wezwanie kapłana katolickiego) czy śmierci (formalności związane z formą pogrzebu). 

W jaki sposób mogę zarejestrować się w Kościele Katolickim w Norwegii?

Przynależność do Kościoła Katolickiego możesz zgłosić:

  • za pośrednictwem strony internetowej
  • przez SMS na nr 969 43 491 (nazwisko, imię, data urodzenia: rrrr-mm-dd). Jeden sms na jedną osobę.
  • składając w biurze parafialnym wypełniony papierowy formularz. 

Zgłoszone osoby nie będą figurować w żadnym publicznym rejestrze.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych par. 8 i 12, Administracja diecezji KK w Oslo może uzyskać numery personalne wszystkich swoich członków. Jest to niezbędne, aby spełnić wymogi władz odnośnie wniosków o dotacje publiczne, zgodnie z Prawem o wspólnotach wyznaniowych par. 19b. Informacje niezbędne do rejestracji będą sprawdzane w narodowym rejestrze ludności.

Aby zarejestrować dzieci w wieku 0-14 lat wymagane są podpisy obojga rodziców. Dzieci pow. 15 roku życia muszą podpisać się osobiście1.

1 Por. Ustawa o prawach dziecka dot. wyboru religii w imieniu dzieci.

Czy zmieniając adres zamieszkania muszę na nowo rejestrować się w nowej parafii?

Rejestrując swoją przynależność do Kościoła Katolickiego podałaś m.in. adres zamieszkania. Jeżeli przeprowadziłaś się do innej miejscowości informując o tym fakcie Skatteetaten, w kościelnej bazie również nastąpi aktualizacja danych i przyporządkowanie do parafii stosownej dla Twojego miejsca zamieszkania.