Wizytacja Prowincjalna

W dniach 27 -29 maja b.r. gościli Misjonarze Krwi Chrystusa: ks. Daniel Rafał Mokwa (prowincjał) oraz ks. Bogusław Witkowski (radny prowincjalny). Wizyta, chociaż oficjalna, miała charakter niezwykle braterski. Współbracia poprzez uczestniczenie w zwykłym programie naszego duszpasterstwa mogli doświadczyć realiów mojej posługi w Norwegii.

Na zdjęciu od prawej: ks. Daniel R. Mokwa, ks. Bogusław Witkowski, ks. Adam D. Wróblewski

Wydarzenia

Podczas wakacji (lipiec i sierpień) jedna Msza Święta po polsku w niedzielę o godz. 16:00

ks. Adam Wróblewski

Parafia

Sakramenty

Sakramenty

Z przebitego boku Chrystusa biorą początek sakramenty Kościoła - czytamy w zachowanej homilii...

Dowiedz się więcej
Dzieci

Dzieci

Obowiązek wychowania dzieci w wierze spoczywa przede wszystkim na rodzicach. W tym wysiłku...

Dowiedz się więcej
Młodzież

Młodzież

Duszpasterstwo towarzyszy młodzieży w okresie ich wzrostu.

Dowiedz się więcej
Ogłoszenia

Ogłoszenia

Sobotnia Szkoła bez katechezy

We wtorek 28 czerwca odbyło się spotkanie p. Urszuli Andruchów, ks. Adama Wróblewskiego, p. Theresy Jee z reprezentującym ks. proboszcza dk. Mangiem, który przekazał postanowienie, iż katecheza nie może być dalej prowadzona w ramach programu Szkoły Sobotniej lecz ma bezpośrednio podlegać duszpasterzowi polskiemu. Ks. Adam Wróblewski wyraził zdanie, iż nie chce podtrzymywać istniejącego stanu i samodzielnie przygotuje program katechizacji, który przedstawi ks. proboszczowi do akceptacji i przeprowadzi z wybranymi przez siebie katechetami.

Szkoła Sobotnia może nadal działać w zakresie uczenia języka, historii i pielęgnowania polskiej kultury korzystając z pomieszczeń parafialnych w czasie kiedy nie jest prowadzona katecheza. Terminy są do uzgodnienia z ks. proboszczem.

Program w okresie wakacyjnym

Podczas wakacji (lipiec i sierpień) jedna Msza Święta w niedziele o godz. 16:00.

ks. Adam Wróblewski C.PP.S