Chronić życie

Mieszkamy w Norwegii, gdzie aborcja jest dozwolona na życzenie do 12 tygodnia ciąży, a w niektórych medycznie uzasadnionych przypadkach nawet do 18 tygodnia. Można dokonać tak zwanej selektywnej redukcji ciąży mnogiej, czyli zupełnie legalnie wybrać który z bliźniaków będzie dalej żyć, a który dostanie uśmiercający zastrzyk prosto w serce. Wielu z nas być może zadaje sobie pytanie czy możemy coś z tym zrobić i czy istnieją tu organizacje promujące świętość życia od poczęcia i pomagające kobietom stojącym przed trudnymi wyborami. Otóż są w Norwegii takie instytucje. Postaram się je przybliżyć.

Amathea

Jest to pomoc dla kobiet, które są w ciąży i czują się niepewnie co do decyzji o jej kontynuowaniu. Jest to bezpłatne poradnictwo mające na celu udzielenia praktycznych wskazówek we wszystkich istotnych dziedzinach życia: ekonomia, przepisy prawne, wsparcie finansowe jak również wsparcie psychologiczne. Można poprosić o rozmowę indywidualnie lub z ojcem dziecka.  Kobiety, które zdecydują się kontynuować ciąże mają zapewniona opiekę aż do rozwiązania, szkołę rodzenia i pomoc po porodzie. Amathea oferuje również poradnictwo dla mężczyzn, których partnerki są w ciąży i rozważają aborcje.

Porady udzielany są po norwesku lub po wcześniejszym ustaleniu po angielsku. Jest możliwość zamówienia tłumacza, jeśli tylko polski język wchodzi w grę. 
Telefon 90 65 90 60 oraz czat (dostępny na stronie) czynny w dni powszednie w godz.: 8.00-20.00 

Link do strony: https://www.amathea.no

Menneskeverd (Godność człowieka)

Jedyna norweska organizacja, która działa na rzecz takiego samego prawa do życia dla wszystkich. Menneskeverd aktywnie działa na rzecz wzmocnienia ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz dla grup szczególnie narażonych na łamanie tych wartości. Jedna z takich grup są dzieci z zespołem Downa i innymi chorobami wrodzonymi.

Pracownicy z tej organizacji włączają się aktywnie we wszelkie debaty dotyczące ochrony życia zarówno w prasie jak i na poziomie politycznym, np. opiniują zmiany prawne. Organizacja przyznaje co roku nagrody osobom szczególnie wyróżniającym się w tej dziedzinie.

Chciałabym szczególnie podkreślić nagrodę przyznana w 2018. Otrzymały ja roku trzy kobiety, matki dzieci z Zespołem Edwardsa: Åsta Årøen, Siri Fuglem Berg i Anna Solberg (na zdjęciu tytułowym artykułu).

Zespól Edwardsa jest wadą wrodzoną powstająca na skutek dodatkowego chromosomu numer 18 (mechanizm jest podobny jak w zespole Dawna, gdzie jest dodatkowy chromosom w parze 23) a dzieci z tą wadą umierają w ciągu kilku miesięcy po porodzie. Personel medyczny zwykle proponuje tzw. późną aborcję i takim naciskom zostały poddane te trzy kobiety. Nie dość, że odmówiły, to musiały stoczyć batalię adekwatną opiekę nad dziećmi i godne warunki pożegnania się z nimi. Potem podjęły publiczna debatę mającą na celu zmianę procedur medycznych, tak aby kobiety miały prawo do kontynuowania ciąży a dzieci były otoczone właściwą opieką. We trzy połączyły swoje siły i prowadziły serię wykładów na ten temat, m.in. w norweskim parlamencie. 

Nagroda w 2019 roku przypadła Cristin Klement, która od wielu lat angażuje się w debatę przeciwko aborcji, a początki jej działalności sięgają lat 90-tych, kiedy to zalegalizowano aborcję do 12 tygodnia ciąży.  

Menneskeverd prowadzi tez działalność edukacyjna skierowana do młodzieży. Można zaprosić instruktorki z tej organizacji na wykłady o wartości życia od poczęcia w dowolnym miejscu w Norwegii. Oferują oni prelekcje, pokaz filmu i moderowanie dyskusji w szkołach i na katechezie.

Portal menneskeverd jest bardzo dobrą, ustrukturyzowaną bazą danych na temat obrony życia, biotechnologii, klauzuli sumienia, eutanazji i wielu podobnych. Dostęp do portalu jest bezpłatny. 


Można zostać członkiem Menneskeverd (członkostwo 400-500 Nok /rok). Członkowie otrzymują bezpłatnie periodyk „Vern om livet” (Ochrona życia). Menneskeverd współpracuje z Radą Pastoralną działająca przy Kościele Katolickim. 

Link do portalu: https://www.menneskeverd.no

 

Norges Kristelig Legeforening/ NKLF (Stowarzyszenie Lekarzy Chrześcijańskich w Norwegii)

Stowarzyszenie zrzesza lekarzy chrześcijańskich, którzy chcą pracować w zgodzie ze swoją wiarą. Wspiera wszelkie działania dotyczące obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Zrzesza ponad 1000 norweskich lekarzy. Organizuje kurs na temat problemów etycznych w medycynie. Największym spotkaniem jest doroczny zjazd Inspiratio, gdzie przyjeżdża ok 200 osób. Jest to okazja do poznania się, wspólnej modlitwy i wsparcia, aby być świadkiem Jezusa w swojej pracy. W większości są ta protestanci, ale ostatnio dołącza coraz więcej katolików. NKLF wydaje czasopismo „Inter Medicos” - wspaniale kompendium wiedzy na tematy etyczne w medycynie. 

Link do portalu: https://www.nklf.no

 

Prymas Wyszyński - mąż stanu i pasterz Kościoła w Polsce

Prymas Wyszyński - mąż stanu i pasterz Kościoła w Polsce

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego oraz s. Róży Marii Czackiej odbędzie się 12 września 2021 roku w Warszawie, o...

Przeczytaj więcej
List pasterski Konferencji Episkopatu Krajów Nordyckich

List pasterski Konferencji Episkopatu Krajów Nordyckich

Z okazji inauguracji Roku Św. Józefa biskupi krajów Północy wystosowali list pasterski.

Przeczytaj więcej
Krzyż - znakiem nadziei, która nie zawodzi

Krzyż - znakiem nadziei, która nie zawodzi

Środowa katecheza Franciszka na Triduum Paschalne

Przeczytaj więcej