Duszpasterstwo polskie działające przy parafii św. Wawrzyńca (St. Laurentius katolske menighet) w Drammen informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego w skrócie w j. pol. RODO lub w j. ang. GDPR.